O systému Czech Traffic

Czech Traffic je unikátní systém z oboru dopravní telematiky z oblasti tzv. inteligentních dopravních systémů a služeb (ITS). Jeho hlavním účelem je přispět ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a provozu. Systém je založen na zpracovávání vstupních primárních informací z různých zdrojů, ze kterých potom Czech Traffic vytvoří komplexní a globální informaci o dopravní situaci na sledovaných komunikacích.

Schéma fungování CzechTraffic

Zdroje vstupních dat

Systém je otevřený a připravený přijímat vstupní informace ze stále nových zdrojů, čímž je umožněno rozšíření a zkvalitnění výstupních dat. Hlavních zdrojem vstupních dat tvořícím jejich jádro jsou anonymní data získaná z vozidel tzv. FCD (floating car data). Dále jsou v současné době přijímána např. data z JSDI (jednotný systém dopravních informací http://jsdi.dopravniinfo.cz), od dopravních agentů, stacionárních kamer či z mobilních telefonů.

Zpracování a vyhodnocení dat

Vstupní data procházejí nejprve mechanismem kontrolních filtrů, čímž je zaručeno, že následné zpracování je prováděno jen nad validními daty. Dále jsou v systému definovány komunikace. Tyto komunikace vznikají v systému buď ručním vytvořením (grafickým editorem je komunikace vytvořena nad mapovým pozadím), nebo je možné komunikace do systému importovat např. z některého kartografického systému. Vstupní data jsou následně párována s těmito komunikacemi. Finální fází celého procesu je stanovení dopravní situace pro každou vydefinovanou komunikaci, resp. dokonce pro její části - konkrétní úseky.

Příklady možností využití výstupních dat

Výstupní data se pak využívají k celé řadě účelů. V systému Czech Traffic je možné v reálném čase sledovat aktuální dopravní situaci. Dále jsou data využívána např. pro historické analýzy, kdy je zjišťováno, jak jsou některé konkrétní komunikace využívány, jaké jsou na vztahy mezi maximální povolenou rychlostí a reálnými rychlostmi na daných komunikacích. Je možné predikovat krátkodobou či dlouhodobou dopravní předpověď. Např. pokud je na dálnici zaviněním dopravní nehody dlouhá kolona, která se ale již začíná rozjíždět, je možné definovat, kdy se rozjedou i poslední vozidla v této koloně. Dále je možné díky statistickým modelům vycházejícím z dat z Czech Trafficu určit, že na té či oné komunikaci bude pravděpodobně někdy budoucnu dopravní problém atd.

Formát výstupních dat

Data ze systému jsou poskytována v celé řadě forem. Základní formou je jejich prezentace v nativní aplikaci, kde je možné sledovat aktuální a historický stav dopravy. Dále jsou data poskytována např. prostřednictvím definovaného rozhraní s vlastním API. Samozřejmostí je např. párování výstupních dat na tzv. tabulku TMC, díky čemuž je možné informace o dopravní situaci poskytnout velmi rychle řidičům do vozidel a to prostřednictvím jejich autorádií ve spolupráci s technologií RDS.

Výhody systému Czech Traffic oproti konkurenci

Mezi hlavní výhody Czech Trafficu patří zejména fakt, že systém není vázaný na žádné pevné měřící jednotky, které poskytují informace pouze o konkrétním místě a pouze v konkrétním čase. Díky stále se rozšiřující bázi vstupních dat je možné dělat analýzy i nad úseky, kde by jiný způsob byl buď technicky a finančně náročný, nebo by nebyl možný vůbec. Systém Czech Traffic poskytuje informace o dopravě i mimo území České republiky a to zejména z příhraničních oblastí.

Historie a další rozvoj

Systém je vyvíjen od roku 2007. Za tuto dobu ušel dlouhou vzdálenost a překonal nejednu překážku. Výzvy na této cestě byly jak technického charakteru, kdy bylo nutné řešit celou řadu zajímavých otázek spojených např. s vlastními výpočetními algoritmy či technologickou infrastrukturou (zpracovává se velké množství dat v krátkém čase), tak ale i např. procesních, kdy je nutné zejména zajištění vstupních dat pro systém Czech Traffic, bez kterých by byl systém krásným autobusem bez pasažérů. Nicméně systém Czech Traffic není a nikdy nebude hotov. Základním předpokladem jeho úspěchu je jeho neustálá údržba a kontinuální rozvoj. Doprava a informační technologie se stejně jako "zbytek" společnosti rozvíjejí a systém CzechTraffic si klade za cíl být vždy o krok napřed a plně reflektovat aktuálním potřebám společnosti na dopravní informace.

Přihlášení do aplikace

Přihlásit

Aktuální dopravní situace

11.8.2020 14:04:26

Stupeň č. 0 Libeňský most Praha

Stupeň č. 1 Liberecká Praha

Stupeň č. 0 Barrandovský most Praha

Stupeň č. 1 Pražský okruh Praha

Stupeň č. 3 Českomoravská Praha

Uzavírky, omezení a události

11.8.2020 14:04:26

Dopravní situaceDopravní situaceD1, mezi km 154 a 146.4...

Nebezpečná překážkaNebezpečná překážkaD1, km 179.6, ve směru...

Práce na silniciPráce na silnicisilnice III/11258, v...

  D0 81,5-28,9 km...

Dopravní událostDopravní událostOd 11.8.2020 13:50 do...